Tibor Hujdič je propagátorom čítania detí a deťom. Cez dramatizované čítania a predstavovanie kníh inšpiruje deti na školách k čítaniu. Pre učiteľov, knihovníkov a rodičov lektoruje semináre na podporu záujmu o čítanie detí a na rozvoj čitateľskej gramotnosti. Bol moderátorom autorskej rozhlasovej relácie Detská knižnica, zameranej na kvalitné knihy pre deti a mládež a zakladateľom detského kníhkupectva Mrkvicka.sk.