Pri realizovaní aktivít kladieme v Iniciatíve za občianske vzdelávanie dôraz na hodnoty, o ktorých sme presvedčení, že sú nosnými prvkami pre udržanie funkčnej demokratickej spoločnosti. Sú nimi:

Nižšie nájdete oficiálne dokumenty Iniciatívy za občianske vzdelávanie.

Štatút Iniciatívy za občianske vzdelávanie
Smernica o ochrane osobných údajov
Smernica o ochrane detí a zraniteľných dospelých
Štandardy ochrany detí a zraniteľných dospelých
Smernica pre externú komunikáciu

Prečítajte si tiež najčastejšie kladené otázky.

Staňte sa členom Iniciatívy za občianske vzdelávanie a prispejte tak k skvalitňovaniu občianskeho vzdelávania na Slovensku!
chcem sa pridať