Peter Farárik pracuje od roku 2022 na Štátnom pedagogickom ústave, kde má na starosti najmä geografiu. Je členom autorského tímu, ktorý tvorí nový štátny vzdelávací program pre vzdelávaciu oblasť Človek a spoločnosť. Pre učiteľov založil a spravuje metodický portál Lepšia geografia, spolupracoval na viacerých projektoch zameraných na zmenu vzdelávania na slovenských školách. V minulosti bol aktívnym blogerom a v článkoch sa venoval témam školstva a vzdelávania (dennikn.sk/autor/fararikp/ a blog.sme.sk/fararik) .