Nižšie nájdete oficiálne dokumenty Iniciatívy za občianske vzdelávanie.

Štatút Iniciatívy za občianske vzdelávanie
Smernica o ochrane osobných údajov
Smernica o ochrane detí a zraniteľných dospelých
Štandardy ochrany detí a zraniteľných dospelých
Smernica pre externú komunikáciu