Slabá úroveň občianskeho vzdelávania je na Slovensku dlhodobo prehliadaným problémom. Príkladom toho je vzrastajúca popularita pravicovo-extrémistických síl v našej krajine či celkový nárast nedemokratických trendov. Na to, aby sme takémuto stavu predchádzali, je nevyhnutné venovať priamu pozornosť občianskemu vzdelávaniu, a to aj cez kvalitnú občiansku náuku.

Občianska náuka je na školách dlhodobo v úzadí iných, zdanlivo dôležitejších predmetov, a mnohými je považovaná za doplňujúci predmet. Iniciatíva za občianske vzdelávanie preto volá po skvalitnení občianskej náuky tak, aby zo žiakov vychovávala zodpovedných a kriticky mysliacich občanov, z ktorých každý svojim dielom prispieva k budovaniu otvorenej a demokratickej spoločnosti.

Čo?

Rozvoj občianskeho vzdelávania

Ako?

Vzájomnou spoluprácou všetkých členov 

Prečo?

Pre vyššiu úroveň občianskych zručností 

Aká je naša vízia a cieľ?

Našou víziou je podieľať sa spolu s vami na zvyšovaní úrovne občianskeho vzdelania nás všetkých. Za hlavný cieľ si kladieme predovšetkým budovať u žiakov občianske zručnosti a rozvíjať verejný záujem o občianske vzdelávanie. Nemenej dôležité je poskytnúť priestor na zdieľanie príkladov dobrej praxe všetkým, ktorí sa chcú do jeho skvalitňovania aktívne zapájať.

Prostredníctvom celoslovenskej siete bude Iniciatíva za občianske vzdelávanie prepájať rôzne skupiny aktérov a ponúkne im priestor pre vzájomnú komunikáciu. Všetkým zapojeným bude poskytovať metodickú, materiálnu i ľudskú podporu na ceste za skvalitnením občianskeho vzdelávania a zároveň bude jeho potrebu a dôležitosť tlmočiť na úrovni štátu.

Staňte sa členom Iniciatívy za občianske vzdelávanie a prispejte tak k skvalitňovaniu občianskeho vzdelávania na Slovensku!
chcem sa pridať