Možností ako prispievať k skvalitňovaniu občianskeho vzdelávania je mnoho. Vďaka rozmanitosti aktérov, ktorých Iniciatíva za občianske vzdelávanie spája, sa jej členovia môžu neustále inšpirovať a obohacovať, a spoločne tak vychovávať zo žiakov uvedomelých a demokraticky zmýšľajúcich občanov.

Hlavné benefity, ktoré môže každý člen získať pridaním sa k Iniciatíve za občianske vzdelávanie, sú nasledovné:

Kompletný zoznam služieb a výhod, ktoré Iniciatíva za občianske vzdelávanie poskytuje svojim členom, nájdete nižšie.

Zoznam služieb pre členov Iniciatívy za občianske vzdelávanie si môžete stiahnuť vo formáte pdf tu.

Prečítajte si tiež najčastejšie kladené otázky.

Staňte sa členom Iniciatívy za občianske vzdelávanie a prispejte tak k skvalitňovaniu občianskeho vzdelávania na Slovensku!
chcem sa pridať