Loading...

Kvalitné občianske vzdelávanie považujeme za nesmierne dôležité, nakoľko veríme, že úspešná demokracia stojí na vzdelaných občanoch. Občianska náuka je, žiaľ, na školách roky odsúvaná na okraj záujmu a jej obsah neodráža aktuálne potreby spoločnosti.

Práve preto voláme po zmene. Veríme, že systémovú zmenu vo vzdelávaní môžeme dosiahnuť len cez vzájomnú spoluprácu rôznych sektorov a podporu jednotlivých aktérov. V sieti Iniciatívy za občianske vzdelávanie preto spájame všetkých, ktorých sa občianske vzdelávanie týka.

Pridajte sa k členom Iniciatívy za občianske vzdelávanie a prispievajte spolu s nami k budovaniu kvalitného občianskeho vzdelávania na Slovensku.

Know-how

Zvyšovanie verejného záujmu o občianske vzdelávanie

viac

Sieťovanie

Prepájanie členov a podpora pri zdieľaní dobrej praxe a vzájomnej komunikácii

viac

Podpora

Poskytovanie metodickej, materiálnej a ľudskej podpory učiteľom

viac
chcem sa pridať