FAQ

FAQ2022-09-28T13:32:57+02:00
Kto stojí za Iniciatívou?2022-04-14T15:44:41+02:00

Iniciatíva za občianske vzdelávanie vznikla v roku 2018 ako skupina 13 mimovládnych organizácií angažujúcich sa v oblasti občianskeho vzdelávania. Spoločným cieľom, ktorý nás spojil, je ambícia a snaha realizovať konkrétne kroky k skvalitneniu občianskeho vzdelávania na Slovensku a prispieť tým k lepšej príprave žiakov a mladých ľudí na občiansky život.

Aké organizácie sú členmi Iniciatívy?2022-04-14T16:00:33+02:00

Členmi Iniciatívy sú v súčasnosti Inštitút pre aktívne občianstvo, Rada mládeže Slovenska, Slovenská debatná asociácia, Nadácia Pontis, PDCS, Post Bellum, Nadácia Milana Šimečku, Green Foundation a Človek v ohrození. Viac nájdete v sekcii Kto?.

Ako sa môžem stať členom Iniciatívy?2022-04-14T15:58:56+02:00

V prípade, že spĺňate podmienky členstva, stačí vyplniť elektronický formulár. Viac informácií nájdete v sekcii Chcem sa pridať

Ako môžem zrušiť svoje členstvo v Iniciatíve?2022-04-14T16:23:39+02:00

O zrušenie členstva môže člen požiadať zaslaním žiadosti na info@zoziakaobcanom.sk. Uhradený členský poplatok je nevratný.

Prečo je nutné platiť členský poplatok?2022-04-14T16:25:12+02:00

Členské poplatky sú jedným zo zdrojov, vďaka ktorým môže Iniciatíva svojim členom poskytovať služby a ďalšie benefity. Poplatok je zároveň zárukou záujmu aktívne sa podieľať na jej činnosti, a tým aj na skvalitňovaní občianskeho vzdelávania na Slovensku.

Ako môžem uhradiť členský poplatok?2022-04-14T15:55:30+02:00

Inštrukcie k uhrádzaniu členského poplatku budú po schválení žiadosti o členstvo zaslané na emailovú adresu uvedenú v registračnom formulári.

Čo členstvom v Iniciatíve získam?2022-04-14T16:01:51+02:00

Ambíciou Iniciatívy je metodicky i ľudsky podporovať všetkých aktérov občianskeho vzdelávania, a to prinášaním novej inšpirácie, poskytovaním priestoru na výmenu skúseností a príkladov dobrej praxe a tvorbou celoslovenskej siete, ktorá týchto aktérov prepája. Kompletný zoznam služieb a výhod pre členov nájdete v sekcii Čo?.

Aké sú povinnosti člena Iniciatívy?2022-09-28T13:29:57+02:00

Povinnosťou členov je aktívne sa podieľať na činnosti Iniciatívy a poskytovať online i offline súčinnosť a priestor na advokáciu, vzájomnú komunikáciu, vytváranie partnerstiev a zdieľanie príkladov dobrej praxe medzi jednotlivými aktérmi občianskeho vzdelávania, a to v súlade s hodnotami Iniciatívy. Viac v sekcii Oficiálne dokumenty.

Go to Top