Členmi Iniciatívy za občianske vzdelávanie sa môžu stať právnické osoby, ktoré:

 • preukázateľne realizujú aktivity občianskeho vzdelávania alebo sú významnými aktérmi v tvorbe
  vzdelávacej politiky,
 • súhlasia so štatútom a hodnotami Iniciatívy,
 • existujú aspoň dva roky,
 • majú webstránku so zrozumiteľnými informáciami o činnosti, hospodárení a vedení organizácie,
 • zakladali Iniciatívu alebo boli aspoň rok aktívnym pozorovateľom,
 • sú autonómne vo svojom rozhodovaní,
 • majú dobrú povesť a disponujú odporúčaniami od minimálne 2 členov Iniciatívy.

Členmi Iniciatívy za občianske vzdelávanie sa môžu stať fyzické osoby, ktoré:

 • preukázateľne realizujú aktivity občianskeho vzdelávania alebo sú významnými aktérmi v tvorbe
  vzdelávacej politiky,
 • súhlasia so štatútom a hodnotami Iniciatívy,
 • majú dobrú povesť a disponujú odporúčaniami od minimálne 2 členov Iniciatívy.

Členovia Iniciatívy za občianske vzdelávanie sú v rámci svojej externej komunikácie týkajúcej sa členstva v Iniciatíve povinní zabezpečiť komunikačné a informačné prvky popísané v sekcii Na stiahnutie.

Viac informácií o službách, ktoré Iniciatíva poskytuje svojím členom a o pravidlách, ktorými sa Iniciatíva riadi, nájdete po kliknutí na obrázok nižšie.

Staňte sa členom Iniciatívy za občianske vzdelávanie a prispejte tak k skvalitňovaniu občianskeho vzdelávania na Slovensku!
Som organizácia
Som škola
Som jednotlivec

S cieľom zachovať nezávislosť Iniciatívy je verejným inštitúciám a politicky exponovaným subjektom umožnené stať sa členom Iniciatívy výlučne deklaratórne, bez zisku hlasovacieho práva a možnosti priamo ovplyvňovať činnosť a smerovanie Iniciatívy.

Som verejná inštitúcia