Terézia Dominika Lukáčová spoluzaložila a vedie vzdelávaciu organizáciu I AMbitious, ktorej hlavným programom je ročný rozvojový program neformálneho vzdelávania I AMbitious Academy, spolu s LEAF platformu GROWNi.sk či vzdelávací program Nexteria Lab. Študovala na Bratislavskej medzinárodnej škole liberálnych štúdií, kde sa zaoberala výskumom prepájania formálneho a neformálneho vzdelávania. Aktuálne odchádza do Estónska vzdelávať sa v téme nastavovania inovatívnych vzdelávacích politík. Je absolventkou programu Nexteria Leadership Academy, Junior Achievement či Talent Guide. Jej snom a cieľom je inovovať vzdelávanie na Slovensku, rozvíjať zručnosti 21. storočia u študentov a podporovať charakterové vzdelávanie.