Tamás Csanda je absolvent Gymnázia Petra Pázmáňa s vyučovacím jazykom maďarským v Nových Zámkoch. Počas svojho štúdia na gymnáziu sa venoval žiackej samospráve, kultúrnemu životu mesta Nové Zámky a rôznym občianskym iniciatívam. Je spoluzakladateľom mestského mládežníckeho parlamentu, bývalý predseda žiackej školskej rady gymnázia. Žiakov gymnázia reprezentoval aj v rade školy. Dnes študuje žurnalistiku na Filozofickej fakulte UK v Bratislave. Je predsedom študentskej samosprávy Maďarského kolégia v Bratislave a tiež sa venuje organizácii kultúrneho života v Nových Zámkoch prostredníctvom Klubu mládeže L. Kassáka.