Peter Lenčo je generálny riaditeľ organizácie IUVENTA – Slovenský inštitút mládeže, ktorá je inštitúciou Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR pre rozvoj mládežníckej politiky a práce s mládežou. Má dlhoročné skúsenosti s problematikou mládeže z mimovládneho neziskového sektora, univerzitného prostredia i verejnej správy doma i v zahraničí. Vo svojej činnosti sa zameriava predovšetkým na participáciu mládeže, zvyšovanie kvality práce s mládežou a rozvoj miestnych politík mládeže založených na spolupráci jednotlivých subjektov v komunite pre spoločný cieľ zlepšenia kvality života mladých ľudí a napĺňanie ich potrieb.