Martin Kuruc učí tak študentov, ako aj ich učiteľov. Zameriava sa hlavne na tzv. mäkké zručnosti a mediáciu. Rozumie vývinu dieťaťa, rôznym poruchám, práci v skupinách. Aktuálne pôsobí ako pedagóg na Katedre pedagogiky a sociálnej pedagogiky, Pedagogickej fakulty UK v Bratislave. Sústredí sa na témy sebaregulácie a motivácie, výchovy k zodpovednosti a samostatnosti či pedagogickej diagnostike porúch správania. Ako externý odborník pôsobí v Indícii, Živici, Teach for Slovakia či v Nadácii Pontis. Je veľký sympatizant lenivého rodičovstva, Montessori pedagogiky a školy Summerhill.