Peter Dráľ je analytik a lektor v oblasti vzdelávania, ktorý spolupracuje s viacerými mimovládnymi, akademickými a výskumnými inštitúciami na Slovensku i v zahraničí. Zameriava sa na ľudsko-právne a interkultúrne témy, inkluzívne vzdelávanie a otázky riadenia školstva. Je externým spolupracovníkom v Nadácii Milana Šimečku, kde realizuje vzdelávacie projekty pre učiteľov, mládežníckych pracovníkov, zamestnancov verejnej správy a ďalšie profesijné skupiny. V roku 2014 spoluinicioval kampaň Chceme vedieť viac o budúcnosti vzdelávania na Slovensku, ktorá sa snaží zapojiť širokú verejnosť, odborníkov a tvorcov politiky do dialógu o budúcnosti vzdelávania. Okrem toho spolupracoval na projektoch ITERMIN, Stories that Move, To dá rozum. V súčasnosti je riaditeľom združenia Nové školstvo.