Ondřej Liška v minulosti pôsobil v nadácii Forum 2000 založenej Václavom Havlom, neskôr ako poradca v oblasti rozvoja regionálnych politík pre Európsky parlament v Bruseli. V rokoch 2006 – 2010 bol ministrom školstva, mládeže a telovýchovy ČR. Pracoval ako analytik pre Glopolis a poradca v oblasti inkluzívnych vzdelávacích politík pre Nadáciu otvorenej spoločnosti. Od roku 2014 pracoval v organizácii Ashoka, kde sa venoval podpore sociálnych inovátorov ako riaditeľ pre oblasť strednej a východnej Európy. Je zakladateľom Institutu aktivního občanství a Centra občanského vzdělávání. Vyštudoval odbor Politológia a komparatistika náboženstiev a prednášal v rámci Európy a Ázie na rôzne témy vrátane vzdelávania, občianskej spoločnosti, prechodu k demokracii, zelenej ekonomiky a ľudských práv. V roku 2017 začal pracovať ako regionálny riaditeľ pre strednú a východnú Európu, Blízky východ a Severnú Afriku v nadnárodnej filantropickej organizácii Porticus, kde pôsobí doteraz, aktuálne na pozícii regionálneho riaditeľa pre Európu.