Ondřej Horák vyštudoval právo na Univerzite Karlovej v Prahe, no už počas štúdia ho to viac ťahalo k práci s mládežou a k vzdelávaniu. V rámci študentskej iniciatívy Inventura demokracie založil skupinu mapujúcu občianske vzdelávanie v ČR a v roku 2010 začal pracovať v novovzniknutom Centre občanského vzdělávání, ktoré od roku 2014 vedie. Vo svojej praxi sa zaoberal a zaoberá predovšetkým podporou škôl a učiteľov: metodicky, pri zakladaní Asociácie, v rámci VŠ kurzov alebo v rámci programu Rozvoj kultury školy, kde prostredníctvom evaluácie v spojení s celoškolským prístupom pomáha podporovať školskú komunitu a kultúru školy. Zaujíma sa aj o právnu gramotnosť, participatívne metódy práce s verejnosťou, stav občianskeho vzdelávania v zahraničí a podpora občianskeho vzdelávania na systémovej úrovni v ČR vrátane koncepčných, advokačných i metodických aktivít, napr. v rámci experimentálneho overovania občianskeho vzdelávania v školách.