Norbert Maur pracuje v Nadácii Pontis ako senior programový manažér. Šiestym rokom rokov vedie program Generácia 3.0, ktorý pomáha šíriť inovatívne vzdelávacie prístupy do slovenských škôl.  Zodpovedá za odborné vedenie programu, celkový manažment aktivít a koordináciu zapojených stakeholderov. Aktuálne sa tiež venuje rozvoju nástrojov na podporu sociálnych inovácií – sledovanie dopadu, akcelerátory, či mapovanie sociálnych inovátorov. Vyštudoval etnológiu na Filozofickej fakulte na Univerzite Komenského v Bratislave. Doktorandské štúdium dokončil na Ústave sociálnej antropológie na Fakulte sociálnych a ekonomických vied. Žije v Bratislave, rád kempuje.