Nina Melicherová je maturantka na gymnáziu v Púchove. Dobrovoľničí v Komunite Zastavme korupciu, časopise HMOTA a Nadácii otvorenej spoločnosti, kde v rámci programu Otvorené školy robí workshopy o ľudskoprávnych témach na základných školách. Budúci rok začne študovať žurnalistiku a politológiu na Masarykovej univerzite.