Miron Breznoščák je rodený Štiavničan študovaný v Bystrici a od roku 2004 učiteľ dejepisu na anglickom bilingválnom Gymnáziu Andreja Kmeťa v Banskej Štiavnici. Vo voľnom čase sprievodca v našom meste UNESCO. Výučba dejepisu po anglicky, nové informačné technológie v komunikácii a všetečné otázky jeho šikovných študentov o vojnách, či politike, mu ukázali, ako históriu využiť, aby sme sa z nej my a naši žiaci naozaj poučili a dokázali meniť svet k lepšiemu.