Matej Bílik je študentom magisterského výskumného programu vo vzdelávaní na Univerzite v Oxforde (MSc Education). Venuje sa najmä vysokoškolskému vzdelávaniu a prepojeniu vzdelávania s občianskou angažovanosťou. Pracoval ako analytik pre Slovenskú akreditačnú agentúru pre vysoké školstvo, pôsobil v predsedníctve Študentskej rady vysokých škôl. Do témy občianskeho vzdelávania sa dostal vďaka stáži a práci v Inštitúte pre aktívne občianstvo.