Martina Urbanová v súčasnosti pôsobí ako programová manažérka vzdelávacích aktivít a projektov nadácie Green Foundation, kde má na starosti najmä vedenie a rozvoj globálneho vzdelávacieho programu Roots & Shoots na Slovensku. Vyštudovala učiteľstvo a počas štúdia absolvovala viaceré zahraničné stáže. Skúsenosti nabrala z rôznych dobrovoľníckych aktivít najmä pri práci s deťmi a pri organizácii medzinárodných podujatí v neziskových organizáciách.