Lenka Putalová je metodička globálneho vzdelávania v organizácii Človek v ohrození. Vyštudovala Medzinárodné rozvojové štúdiá a učiteľstvo geografie na Univerzite Palackého v Olomouci. V minulosti sa venovala neformálnemu vzdelávaniu a dobrovoľníctvu, lektorovaniu vzdelávacích programov pre materské, základné a stredné školy. V Človeku v ohrození vytvorila spolu s učiteľmi a učiteľkami z praxe viaceré metodické príručky.