Kristína Grečková je lektorka a projektová manažérka v rámci programu Vedieť nestačí Nadácie Milana Šimečku. Vyštudovala históriu na Masarykovej univerzite v Brne so zameraním na moderné dejiny a multikultúrnu spoločnosť. V rámci Nadácie sa venuje predovšetkým rozvoju pamäťového vzdelávania na Slovensku. Je spoluzodpovedná za projekty putovná výstava Nechajte ma byť takou, aká som – Životný príbeh Anny FrankovejIWalks.