Keith C. Barton pôsobí na Indiana University Bloomington ako profesor v odbore Kurikulum a didaktika a spolupracujúci profesor na katedre histórie. V rámci svojho pôsobenia na univerzite pripravuje budúcich učiteľov občianskej náuky a výskumníkov v oblasti vzdelávania. Vo svojej vedeckovýskumnej činnosti sa venuje vplyvu dejepisu a občianskej náuky na pripravenosť študentov participovať v demokratickej spoločnosti. Realizoval rozsiahly výskum v oblasti výučby dejepisu v Spojených štátoch, Severnom Írsku, na Novom Zélande a v Singapure. Jeho najnovšou publikáciou, ktorá vznikla v spolupráci s Li-Ching Ho, je “Curriculum for Justice and Harmony: Deliberation, Knowledge, and Action in Social and Civic Education”.