Katarína Čavojská je sociologička, ktorá sa takmer 20 rokov venuje výskumu mládeže. Dlhodobo pôsobí ako externá spolupracovníčka a konzultantka v oblasti výskumu pre viaceré mimovládne organizácie. V roku 2016 založila výskumný program v Rade mládeže Slovenska, ktorý je zameraný na mládež a jej potreby. Prioritne sa venuje témam participácie mládeže, občianskym a politickým hodnotám mladých, voľnočasovým trendom medzi mladými, či meraniu kvality a dopadu práce s mládežou.