Juraj Lizák začal svet mládežníckych organizácií spoznávať v jedenástich rokoch ako člen skautského oddielu na bratislavskom predmestí. V Slovenskom skautingu neskôr viedol skupiny detí, realizoval letné tábory, zahraničné expedície, lektoroval na vzdelávacích podujatiach a bol regionálnym koordinátorom pre Bratislavský kraj. Práca s mládežou ho nasmerovala na štúdium na pedagogickej fakulte Univerzity Komenského. Po vyštudovaní učiteľstva v kombinácii história a biológia začal pracovať v mimovládnom sektore a neskôr sa stal výkonným riaditeľom Ústredia Slovenského skautingu. Posledných pár rokov sa venuje politickému zastupovaniu mládeže v Rade mládeže Slovenska kde pracuje ako riaditeľ kancelárie.