Dagmar Kudelová Kopčanská zasvätila svoj profesijný život vzdelávaniu mládeže i dospelých na rôznych pozíciách – lektorka, kariérna poradkyňa, špecialistka v oblasti pedagogiky, sociológie a občianskej náuky. V minulosti pracovala aj ako učiteľka na Pedagogickej a sociálnej akadémii v Leviciach a venovala sa akreditovanému vzdelávaniu učiteľov a odborných zamestnancov v oblasti ľudských práv. V publikačnej činnosti je autorkou učebníc Sociológia I., II. pre stredné pedagogické školy a je spoluautorkou niekoľkých metodík pre výchovu k ľudským právam. Ako lektorka zážitkových vzdelávacích workshopov začala v roku 2017 pracovať pre organizáciu Post Bellum SK, kde v súčasnosti pôsobí ako vedúca oddelenia VZDELÁVAME, autorka metodických listov časopisu Príbehy 20. storočia, projektových úloh pre vzdelávací web www.puzzlepamatinaroda.sk a spoluautorka metodík zážitkových vzdelávacích workshopov.