Andrea Súlovcová je učiteľka dejepisu, občianskej náuky a výtvarnej výchovy na ZŠ P. O. Hviezdoslava v Trstenej. História a umenie a radosť z pohybu ju v osobnom živote sprevádzajú každý deň. Počas svojej 16-ročnej praxe sa zapojila do rozmanitých projektov, vrátane programu Školy, ktoré menia svet, na ktorý sa podľa jej slov tešila predovšetkým “vzhľadom na zložitosť doby a nestálosť pozitívnych hodnôt v spoločnosti.” Usiluje sa byť učiteľkou, ktorú by si priala pre svojich dvoch synov.