Adam Baran študoval som na Filozofickej fakulte UKF v Nitre odbor učiteľstvo predmetov história a občianska náuka. Počas štúdia pracoval 5 rokov ako dobrovoľník – animátor v OZ Bublina, ktoré sa venuje letným a zimným táborom pre deti z detských domovov z celého Slovenska. Na hodinách sa snaží využívať moderné spôsoby a metódy výučby. Jeho prioritou je rozvoj žiaka nielen na vedomostnej úrovni, ale aj rozvoj po osobnostnej stránke. Teší sa, keď môže byť súčasťou niečoho, čo dokáže aspoň trošku zlepšiť našu prítomnosť.