Členské poplatky sú jedným zo zdrojov, vďaka ktorým môže Iniciatíva svojim členom poskytovať služby a ďalšie benefity. Poplatok je zároveň zárukou záujmu aktívne sa podieľať na jej činnosti, a tým aj na skvalitňovaní občianskeho vzdelávania na Slovensku.