O zrušenie členstva môže člen požiadať zaslaním žiadosti na info@zoziakaobcanom.sk. Uhradený členský poplatok je nevratný.