Inštrukcie k uhrádzaniu členského poplatku budú po schválení žiadosti o členstvo zaslané na emailovú adresu uvedenú v registračnom formulári.