Členom Iniciatívy sa môže stať každý, komu záleží na kvalite občianskeho vzdelávania na Slovensku. Výnimkou sú verejné inštitúcie a politicky exponované osoby, ktorých členstvo je predovšetkým deklaratórne. Viac v sekcii Chcem sa pridať