Členmi Iniciatívy sú v súčasnosti Inštitút pre aktívne občianstvo, Rada mládeže Slovenska, Slovenská debatná asociácia, Nadácia Pontis, PDCS, Post Bellum, Nadácia Milana Šimečku, Green Foundation a Človek v ohrození. Viac nájdete v sekcii Kto?.