Loading Events

Program podporuje projekty v štyroch oblastiach. V rámci oblasti vzdelávania budú podporené projekty zamerané na zlepšenie kvality vyučovania na školách, spolupráca zamestnanca s vybranou materskou, základnou alebo strednou školou, podpora voľnočasových aktivít miestnych organizácií, klubov alebo centier voľného času, vzdelávacie projekty pre žiakov mimo vyučovania.

Go to Top