Loading Events

Vyšehradský fond prostredníctvom grantov podporuje spolupráce krajín V4 v oblasti podpory mladých, napr. aktívne občianstvo, participácia na veciach verejných, či historické pamäti.

Go to Top