Loading Events

Grant podporí projekty v oblastiach:

  • boja proti dezinformáciám, hoaxom, a kybernetickej bezpečnosti,
  • podpory právneho štátu, protikorupčných praktík a zvýšenie transparentnosti,
  • posilnenia nezávislých médií a posilnenia kritického myslenia,
  • podpora ľudských práv, tolerancie a inklúzie menšín,
  • posilnenie postavenia žien v spoločnosti,
  • podpora medzi-kultúrneho porozumenia.
Go to Top