Loading Events

Možnosť zapojiť sa do ceny pre sociálne inovatívne projekty, ktoré k splneniu svojho cieľa pristupujú odvážne, tvorivo a vynaliezavo. Prihlasované projekty musia byť v štádiu realizácie. Najlepšie projekty budú odmenené finančnou čiastkou.

Go to Top