Loading Events

Výzva pre mimovládne organizácie a školy, ktoré majú záujem vytvárať regionálne centrá na podporu učiteľov pri implementácii nového kurikula. Táto výzva je vyhradená pre tieto regióny: Myjava, Nové Mesto nad Váhom, Levice, Topoľčany, Humenné, Snina, Medzilaborce, Stará Ľubovňa, Kežmarok, Stropkov, Svidník, Vranov nad Topľou, a Trebišov.

Go to Top