Loading Events

Grantový program na podporu projektov zameraných na zvýšenie bezpečnosti seniorov v digitálnom svete a pomoc pri overovaní zdrojov informácií, prevencia pred hoaxami, a vyhodnocovanie relevancie správ

Go to Top