Loading Events

Grant zameraný na podporu mládežníckej participácie a adresovanie problémov trápiacich mladú generáciu, napr. prostredníctvom workshopov, kampaní, stretnutí mládeže či stretnutia s expertami.

Go to Top