Loading Events

The Transatlantic Foundation vyhlásila grantovú výzvu na posilnenie účasti zraniteľných skupín v rozhodovacích procesoch verejného života prostredníctvom zvyšovania povedomia a občianskej advokácie.

Podporované aktivity:

  • posilnenie občianskej angažovanosti zraniteľných skupín a ich účasti na politickom rozhodovaní
  • sieťovanie a podpora organizácií občianskej spoločnosti angažovaných v tejto problematike
Go to Top