Loading Events

The Transatlantic Foundation vyhlásilo grantovú výzvu na podpora participácie detí a mladých ľudí na občianskom živote prostredníctvom vzdelávania a participatívnych nástrojov

Podporované aktivity:

  • sieťovanie mládežníckych organizácií
  • posilnenie a šírenie hlasu demokratickej mládeže
  • dobrovoľnícke programy a stáže zamerané na zlepšovanie demokratických a občianskych zručností detí a mladých dospelých
  • zvýšenie záujmu k demokracii zhora-dole a presadzovanie záujmov mladých v nej
Go to Top