Loading Events

Možnosť získania finančnej podpory na projekty v oblastiach:

1. Ochrany biodiverzity a životného prostredia
2. Environmentálnej výchovy, vzdelávania a osvety
3. Sociálno-ekologických projektov a podnikania

Grant je určený pre mimovládne organizácie, ochranárske združenia, školy, a malé podnikateľské organizácie venujúce sa enviro témam.

Go to Top