Loading Events

The Transatlantic Foundation vyhlásilo grantovú výzvu na posilnenie účasti žien v rozhodovacích procesoch verejného života prostredníctvom zvyšovania povedomia a občianskej advokácie.

Podporované aktivity:

  • kampane na podporu účasti žien vo verejnom živote
  • posilnenie občianskej angažovanosti žien na rôznych úrovniach verejného života
  • mobilizácia cieľových skupín, prilákanie nových aktivistov
  • podpora medzi-sektorovej spolupráce organizácií občianskej spoločnosti
Go to Top