Loading Events

Podpora projektov zameraných na mladých, ich potreby a priority, podporu mládežníckej participácie, či podpora a posilnenie hlasu znevýhodnených mladých ľudí. Podporované projekty môžu byť vo forme workshopov, festivalov, mládežníckych stretnutí, a pod.

Go to Top