Loading Events

Grantová podpora projektov v Košickom a Prešovskom kraji alebo s celoslovenským zameraním, ktoré sa zameriavajú na zníženie dopadov klimatickej krízy, ochrany fauny a flóry, zníženie uhlíkovej stopy, a revitalizáciu vodných tokov.

Go to Top