Loading Events

Nadácia EEA sa zameriava na:

  • charitatívnu podporu ľudí a organizácií, venujúcich sa problematike ľudskej a sociálnej núdze.
  • podporu projektov v rámci vzdelávania, kultúry, komunitných aktivít, demokratizácie a humanizácie spoločnosti, ochrany prírody a pod.
Go to Top