Loading Events

Podpora konferencií, seminárov, workshopov, školení a iných podobných podujatí, ktoré sa zameriavajú na posilňovanie vzťahov a sieťovanie so Slovákmi v zahraničí, zvýšenie pravdepodobnosti ich návratu domov a využitie ich know-how na modernizáciu Slovenska.

Podujatia by sa mali zameriavať na aspoň jeden z týchto cieľov: pobytová legislatíva a občianstvo na Slovensku; internacionalizácia akademického sektora; oblasť výskumu a inovácií a kariérne príležitosti na Slovensku.

Go to Top