Loading Events

Stručný cieľ výzvy:

Posilnenie úlohy kultúry a udržateľného cestovného ruchu v oblasti hospodárskeho rozvoja,
sociálneho začlenenia a sociálnej inovácie v cezhraničnom území

  • Zachovanie a obnova kultúrneho a prírodného dedičstva
  • Spolupráca a výmena skúseností pri vytváraní a propagácii komplexných produktov
    cestovného ruchu
Go to Top